Ochranná × ochraná

Psaní jednoho či dvou „n“ nám nebude činit potíže, pokud si přiblížíme, jak konkrétní slovo vzniklo. V tomto případě je pravopis zcela jednoznačný.

Přídavné jméno ochranný bylo odvozeno od podstatného jména ochrana, kde -a je koncovka a tudíž bude odpojena. Základem je poté slovo ochran, ke kterému byla připojena přípona -ný proto, aby mohlo vzniknout právě přídavné jméno. Došlo tedy ke spojení základu ochran+ný a nutně musíme psát „nn“, ochranný. Stejná pravidla pro psaní platí i pro podobná přídavná jména, např.: výkonný, nevinný, jmenný, slunný, stinný.

Příklady:

Při práci u strojů bys měl používat ochranné brýle.

Po smrti rodičů jsme ho vzali pod ochranná křídla.

Pošli tento příspěvek svému blízkému