Anestézie × anestezie

Je řada slov, která vyslovujeme dlouze, ale i krátce. Která je ale pravopisně správná varianta?

Pojďme se podívat do etymologického slovníku

Když nahlédneme do etymologického slovníku, abychom se podívali na původ slova, zjistíme, že je v něm pouze heslo anestézie, tedy pouze varianta dlouhá. V překladu toto slovo znamená znecitlivění, anestetikum, můžeme se tedy s tímto odborným výrazem setkat především v lékařství – při chirurgickém zákroku provedeným lékařem. Dále ze slovníku vyčteme, že je slovo původem z řečtiny (anaisthēsíā), můžeme si u tohoto původního výrazu povšimnout, že je zde také dlouhá varianta slova, což by nás logicky mělo navést k tomu, že budeme psát slovo pouze dlouze.

ALE! Akademický slovník cizích slov uvádí zase variantu pouze krátkou – anestezie. Slovník současné češtiny uvádí obě varianty, avšak variantu krátkou – anestezie má na prvním místě.

Jak tedy slovo anestezie / anestézie psát?

Chybu tedy neuděláte, pokud budete používat variantu jak dlouhou, tak krátkou. Doporučujeme však zachovávat vždy jednotný styl psaní v jednom textu. Podstatné jméno anestezie/anestézie je rodu ženského, skloňujeme jej podle vzoru růže.

Příklady:

Častěji se tento zákrok provádí v lokální anestézii.
Výkon v celkové anestezii vyžaduje určitá opatření a přípravu.

Autor/ka: Bc. Renáta Malá
Pošli tento příspěvek svému blízkému