Diskurs × diskurz

U tohoto výrazu je na první pohled zřejmé, že je cizího původu. Slovo se ne úplně běžně používá a je řazeno mezi odborné výrazy — patří do oblasti lingvistiky a studia českého jazyka.

Používá se pro označení promluvy, rozhovoru nebo jazykového projevu či textu jako takového. Z námi nabízených variant jsou pravopisně správné a přijatelné obě dvě a to bez jakéhokoliv významového rozdílu. Můžeme tedy zcela klidně napsat a použít výraz diskurz i diskurs a oba nesou zcela stejný význam.

To stejné platí i u dalších cizích slov, která je též možná napsat dvěma způsoby, a to např.: kurz/kurs, impulz/impuls, exkurz/exkurs apod. Obě varianty jsou též možné u psaní odvozených přídavných jmen — přijatelné je diskursivní i diskurzivní (případně diskurzní), stejné je to i u příslovcí. Ovšem pozor: výslovnost zůstává u obou tvarů stejná a vyslovujeme pouze se „z“.

Příklady:

Pojďme si nyní rozebrat následující diskurs / diskurz.

V oblasti filosofie je možné použít metodu diskurzivní / diskursivní analýzy.

Pošli tento příspěvek svému blízkému