Za chvilku × zachvilku

Tento výraz je určité vhodné si zapamatovat, neboť se velice často můžeme setkat s její chybnou podobou, která je často užívána.

Jedinou správnou a pravopisně přijatelnou variantou je „za chvilku“, psáno zvlášť jako dvě samostatná slova. V tomto případě se nejedná o tzv. příslovečnou spřežku (tedy výrazy, které byly spojeny v jeden na základě toho, že se vyskytovaly opakovaně vedle sebe a tvořily tak ustálené spojení slov).

Proto píšeme zvlášť jako předložku a podstatné jméno. Výrazy je možné používat samostatně či ve spojení s jinými slovy. Stejně jako v dalších případech, např.: na shledanou, na viděnou, na uváženou apod.

Příklady:

Dorazím za chvilku.

Doufám, že za chvilku dorazí na nádraží!

Za chvilku už mu dojde trpělivost a bude zle.

Za chvíli se uvidíme v divadle na přestavení Jedlíci čokolády.

Pošli tento příspěvek svému blízkému