Balicí × balící

Jde o stejný jev jako u přídavných jmen kropicí x kropící.

Tvar balicí představuje přídavné jméno účelové, které blíže určuje podstatné jméno a dává mu určitou funkci. Varianta balící je přídavným jménem dějovým, které vyjadřuje právě probíhající děj.

Příklady:

Balicí papír kupujem vždy před Vánocemi.

Maminka, balící dárky, poslouchala koledy.

Pošli tento příspěvek svému blízkému