Po tom × potom

Tato dvojice nám může bezpochyby zamotat hlavu. V prvním případě se jedná o předložku „po“ a ukazovací zájmeno „tom“ jako dva samostatné výrazy, v druhém případě je výraz psán dohromady a zastupuje slovní druh příslovcí.

Jsou tedy možné obě námi nabízené varianty – můžeme napsat po tom i potom, je ale důležité rozlišit jejich vhodné použití. Platí zde jednoduché pravidlo:

Pokud lze výraz nahradit příslovcem „pak“, slovo napíšeme dohromady.

Pokud výraz nahradit příslovcem „pak“ nelze, píšeme zvlášť jako dvě samostatná slova. V této situaci si navíc můžeme pomoci tím, že se samostatně stojící ukazovací zájmeno „to“ váže k nějakému podstatnému jménu (na které ukazuje).

Příklady:

Četl si a potom (pak) si šel dát horkou koupel.

Nejdříve si to přečtu sám a potom (pak) si to o tom můžeme promluvit společně.

Po tom obědě mi bylo vážně těžko.

Myslím, že bys po tom psovi už neměl truchlit.

Pošli tento příspěvek svému blízkému