Beztřídní × bez třídní

Existují přídavná jména, která se pojí výhradně s některými podstatnými jmény. Takovým příkladem je beztřídní. Spojujeme ho většinou se slovem společnost.

Toto přídavné jméno vzniklo složením předložky bez (ta se pojí výhradně s 2. pádem) a přídavného jména třídní. Slovo v tomto významu píšeme tedy pravopisně správně jedině dohromady. Pokud se stane, že uvidíte slovo psáno zvlášť, jedná se pravděpodobně o spojení předložky a přídavného jména třídní, například ve významu bez třídní (schůzky, učitele/ky, …)

 Příklady:

Lidstvo se snaží o „beztřídní spravedlivou společnost“ několik tisíc let.
V beztřídní společnosti jsou si všichni teoreticky rovni.

Autor/ka: Bc. Renáta Malá
Pošli tento příspěvek svému blízkému