Implicitní × implycitní

Přídavné jméno implicitní značí něco nevyřčeného, přímo nepojmenovaného ale přítomného.

Je možné používat obě varianty?

Angličtináře zde může možná mást anglické sloveso imply(naznačovat, znamenat), které se píše s ypsilon. Přídavné jméno implicitní se ovšem píše s měkkým ‘i’ (a to i v angličtině – implicit).

Slovo je navíc odvozeno z latiny, ze slov in, které znamená ‘v, uvnitř’ a plicāre ‘plést’. Povšimněte si měkkého ‘I’ ve slově plicāre a už neuděláte v tomto slově chybu.

Etymologie a význam slova

Slovo implicitní znamená ‘v něčem obsažený, ale výslovně nevyjádřený’. Pochízí z latinského implicitus, doslova ‘vpletený, nerozvinutý’,které je odvozeno od slovesa implicāre ‘vplétat, ovíjet, uvádět ve zmatek’.

Synonyma a antonyma

Přídavné jméno implicitní lze nahradit následujícími českými výrazy: nevyřčený, rozumějící se samo sebou, nevyjádřený, obsažený či zahrnutý.

Antonymem je výraz explicitní.

Stupňování přídavného jména

Dělení slova: im-pli-cit-ní

Implicitní je přídavné jméno, které lze stupňovat následujícím způsobem:

stupeň tvar
  1. stupeň(pozitiv)
implicitní
  1. stupeň (komparativ)
implicitnější
  1. stupeň (superlativ)
nejimplicitnější

Použití ve větě:

Staré české filmy se vyznačují velmi implicitními sexuálními scénami, jediné, z čeho jste mohli vyvodit, že k aktu došlo, bylo zhasnutí lampičky.

Implicitní náklady je jiný termín pro tzv. OPC, tedy náklady obětované příležitosti – a to právě proto, že nejsou vidět.

Implicitní, nebo také procedurální paměť obsahuje data, která nelze verbalizovat a která si nepamatujeme vědomě.

Při použití implicitních informací je důležité mít na paměti, že čtenář bude nucen odhadnout váš význam z vodítek v textu, nedostane tedy nic naservírované přímo.

Autor/ka: Bc. Klára Sladká
Internetová jazyková příručka Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky Slovník spisovného jazyka českého Akademie věd České republiky Český národní korpus Rejzek, J.: Český etymologický slovník. str. 241,  Leda, 2004.
Pošli tento příspěvek svému blízkému