Eponymie × eponimye × eponym

Eponym (také eponymos) je označením pojmenování věci, rodu, etnické skupiny, vynálezu, ale i místa, nebo dokonce celých kontinentů, a to po skutečné nebo smyšlené osobě.

Nejbližším příkladem je pojmenování českého národa podle praotce Čecha, ale lze najít i mnohé další, například Newtonův zákon, kůň Převalského, dórský sloh a podobně.

Pravopis a etymologie

Původ slova je zřejmě schován ve starověkých Aténách, kde se archón (vladař) zodpovědný za správu města nazýval archón epónymos a byl podle něj pojmenován rok, během něhož byl v úřadě. Obdoba archónů v Římské říši byli konzulové. Správná forma zápisu je tedy eponym, podobně jako existující slovo pseudonym, které také neupravujeme na „pseudonymie“.

Slovo bylo přejato a počeštěno do podoby EPONYM, lze psát ještě v podobě EPONYMOS. Vždy je však nutné dbát na to, abychom v textu zachovali jednotnost.

Dělení slova:

e-po-nym

Skloňování

Eponym patří mezi podstatná jména rodu mužského životného, která skloňujeme podle vzoru pán.

Pád Jednotné číslo Množné číslo
1. eponym, eponymos eponymové
2. eponyma eponymů
3. eponymovi, eponymu eponymům
4. eponyma eponymy
5. eponyme eponymové
6. eponymovi, eponymu eponymech
7. eponymem eponymy

Příkladové věty

Slyšel jsi o indiánech? To je takový zajímavý eponym.

Podle koho je to vlastně pojmenované? Já už se v těch dnešních eponymech vůbec nevyznám.

Jedním z eponymů také může být Michail Timofejevič Kalašnikov, mladý sovětský konstruktér, který sestrojil útočnou pušku AK-47 neboli kalašnikov.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
KRAUS, J. Nový akademický slovník cizích slov A–Ž. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1415-3. Internetové zdroje Internetová jazyková příručka – eponym. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit. 30.05.2023]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=eponym Eponym – Wikipedie. [online]. Copyright © 1998 [cit. 31.5.2023]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Eponym
Pošli tento příspěvek svému blízkému