Smysluplně × smysluplnně

V tomto případě je pravopisně správně pouze varianta smysluplně. Jedná se o složeninu ze dvou slov (smysl a plný) tak vzniklo přídavné jméno smysluplný, ze kterého bylo následně odvozeno i toto příslovce.

Není tedy na místě psaní dvou „n“, slovo plný obsahuje pouze jedno a další přípona – ný, která by vyžadovala zdvojení (jako například ve slově účinný), již připojena není. Příslovce užíváme v případě, že chceme vyjádřit, že má něco smysl.

Příklady:

Snažil jsem se vyjádřit smysluplně, ale přesto moje sdělení nebylo pochopeno.

Příště se snaž využít peníze od babičky smysluplně.

Pošli tento příspěvek svému blízkému