Z patra × s patra × spatra

Varianta z patra je spojením předložky z a podstatného jména patro, ve smyslu poschodí, podlaží.

Předložka z je pak použita proto, že se jedná o 2. pád (z koho, z čeho? – z patra). Druhý nabízený výraz takto napsaný neexistuje, avšak je přípustná podoba bez mezery, tedy spatra, má ale zcela jiný význam než spojení předchozí.

Spatra je považováno za příslovce a užívá se v souvislosti s mluvou – pokud někdo hovoří bez písemné přípravy, spontánně, improvizovaně.

Jiné je užití v případě, že chceme vyjádřit, že někdo s někým jedná nebo mluví povýšeně, s pohrdáním atp.

Příklady:

Z našeho 5. patra panelového domu je krásný výhled na okolí.

Svůj dnešní projev pronesl zcela spatra.

Nemám rád, když se mnou někdo jedná spatra.

Seběhl dolů z patra.

Pošli tento příspěvek svému blízkému