Semnou × se mnou

Zde se vás snažíme trochu nachytat. Z této nabízené dvojice je pravopisně správný a spisovný pouze jeden tvar, druhá podoba slova v českém jazyce vůbec neexistuje.

Pravidlo pro psaní zde platí jednoduché. Je nutné si výraz rozebrat a rozdělit na menší jednotky. Správná je pouze varianta „se mnou“ – psáno zvlášť jako dvě samostatná slova. Jedná se totiž o spojení zájmena „já“ v 7. pádě s příslušnou předložkou „se“.

Jak již víme, předložka se vždy píše samostatně a není součástí slova (to je předpona). Stejné pravidlo by platilo i u podobných výrazů, např.: s tebou, s námi, o tobě apod.

Příklady:

Chtěla bys tam jet se mnou?

Se mnou můžete vždycky počítat na 100 %.

Pošli tento příspěvek svému blízkému