Skončit × zkončit

Slovo skončit zná jistě každý z nás, ale abychom zachovali nastavený standard, uvedeme významy i zde.

Skončit je sloveso dokonavé a znamená něco ukončit či zakončit (někdy vychodit – skončit školu).

Dalším významem je dostat se do nepříjemné situace či špatně dopadnout (skončit ve vězení).

Stejně tak můžeme pomocí slova skončit říct, že jsme došli k nějakému výsledku (skončit na prvním místě).

Pravopis a etymologie

Český etymologický slovník nám k heslu skončit podává následující výklad.

Původ slova konec (skončit, konečník, dokonce, koncovka, …) nalezneme ve slovanských jazycích – polsky koniec, rusky konéc, srbsky a chorvatsky kònac, staroslověnsky konьcь. Praslovanská podoba konьcь je odvozená od konь a její význam je: začátek, kraj, konec – je patrné, že v odvozené formě získal navrch význam konec.

Více významů

Hojně používané sloveso skončit má podle Slovníku současné češtiny hned sedm významů:

  1. dospět ke konci,
  2. ukončit, zakončit,
  3. dospět k nějakému výsledku,
  4. obsadit určité místo v závodě, soutěži apod.,
  5. dostat se do něčeho nepříjemného,
  6. ukončit styky, dovést ke konci,
  7. zemřít.

Proč je skončit se s-?

Pomocí předpon s(e)-, z(e)- tvoříme ze sloves nedokonavých slovesa dokonavá: končit – skončit, trávit – strávit, křížit – zkřížit, … Předpona z- má v těchto případech vliv pouze na dokonavost.

Předpona s- mívá ještě další významy (naznačuje směřování dohromady, shora dolů, zmenšení objemu či úplný zánik).

Bohužel si u některých slov jejich původní význam již neuvědomujeme, a proto si správný způsob psaní zkrátka musíme zapamatovat, například slovo skončit (dále pak: sprovodit, strávit, stvořit, stěžovat si aj.).

Proto si pamatujme, že skončit se píše pouze se s- → SKONČIT.

Časování

Sloveso skončit patří do 4. slovesné třídy (; on teď skončí), vzor prosí (prosil – skončil).

Osoba Číslo jednotné Číslo množné
1.     (já, my) skončím skončíme
2.     (ty, vy) skončíš skončíte
3.     (on, ona, ono, oni, ony, ona) skončí skončí

Rozkazovací způsob

Skonči! Skončete!

Příčestí

Činné skončil
Trpné skončen

Přechodník

Minulý – mužský rod skončiv skončivše
Minulý – ženský, střední rod skončivši
Podstatné jméno slovesné skončení

Příkladové věty

Je pozdě, skonči to.

Náš tým skončil na prvním místě, a to i přes nejistý start a pár škobrtnutí v průběhu závodu.

Takový je život – něco skončí, jiné začíná.

Zbožňuji, když romantický film skončí dobře, vždycky mě to dojme k slzám.

Jestli se budeš držet téhle party, skončíš velice špatně, tak si to dobře rozmysli.

Česká republika skončila na jejich žebříčku druhá.

Řada lidí skončila pro své názory v pracovních táborech.

Žena skončila v nemocnici s vážnými zraněními a zůstává v ohrožení života.

Útočník tak i přes aktivní odpor skončil během několika málo okamžiků na zemi.

České barvy skončily jen těsně za hranicí první desítky.

Tyhle vaše hádky už by měly brzo skončit.

Někdy bychom mohli výuku skončit dřív.

Skončil v práci dříve.

Náš soused začal hrozně pít, dokonce kvůli tomu skončil na ulici jako bezdomovec.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
Internetové zdroje: Internetová jazyková příručka – skončit. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit. 11.08.2022]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=skon%C4%8Dit
REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Redaktor Josef FILIPEC. Praha: Academia, 2005. ISBN 978-80-200-1446-7. ŠAUR, V. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Studentské vydání. Praha: Ottovo nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7451-168-4.
Pošli tento příspěvek svému blízkému