Skončit × zkončit

Z této dvojice je správná pouze jedna varianta, a to skončit. Platí zde pravidla pro psaní předpon s(e)-/z(e)-. Předponou s-/z- se tvoří slovesa dokonavá ze sloves nedokonavých (končit – skončit, hořet – shořet, křížit – zkřížit, tížit – ztížit apod.).

Volba psaní s- nebo z- je v mnoha případech ulehčována nejrůznějšími pravidly (směřování dohromady, směřování shora dolů apod.). Sloveso skončit je nejlépe si zapamatovat, protože jeho původní význam již pro nás není tak zřejmý a zmíněná pravidla lze uplatnit těžko. To stejné platí např. i u sloves: stěžovat si, strávit, stvořit apod.

Příklady:

Tyhle vaše hádky už by měly brzo skončit.
Někdy bychom mohli výuku skončit dřív.
Skončil v práci dříve.

Pošli tento příspěvek svému blízkému