Marginální × margimální

Pravopisně správná a přípustná je pouze podoba slova marginální. Při odůvodnění nám může pomoci podstatné jméno, ze kterého je toto přídavné jméno odvozeno – marginálie (poznámky k textu na okraji listů).

Výraz marginální není v současném jazyce příliš užíván, je označován buď jako knižní a tedy zastaralá varianta, nebo je považován za odborný a je tak součástí odborných textů a specifického názvosloví (např. marginální náklady v ekonomii, marginální jedinec v sociologii apod.)

V obecném významu se slovo marginální užívá ve smyslu okrajový i přeneseně (nejen být na okraji, ale i jako protiklad k výrazu hlavní, ústřední).

Příklady:

Dříve byly knihy doplňovány marginálními poznámkami, které se označovaly jako tzv. glosy.

Marginální náklady v ekonomii jsou také někdy pojmenovány jako náklady mezní nebo hraniční.

Pošli tento příspěvek svému blízkému