Zakrátko × za krátko

Jedinou možností jak napsat nabízené slovo je zakrátko. Jedná se o tzv. příslovečnou spřežku, která vznikla spojením předložky a původně přídavného jména krátký.

Postupným vývojem se výrazy sloučily a nyní vystupují jako jedno slovo. Pomůckou pro nás může být i fakt, že pokud slova napíšeme odděleně, výraz krátko jako samostatný v podstatně fungovat nemůže, neboť nedává smysl. Toto příslovce můžeme nahradit významově totožnými podobami jako např. za krátkou dobu, zanedlouho, brzy.

Příklady:

Zakrátko již budeme absolventi tohoto gymnázia.

Myslím si, že zakrátko bude pršet.

Pošli tento příspěvek svému blízkému