Explicitní × explycitní

Přídavné jméno explicitní značí něco, co je jasně vyjádřeno či znázorněno nebo řečeno napřímo. Je to tedy naprosto zřetelné a jasné.

Je možné používat obě varianty?

Přídavné jméno explicitní se používá pouze s měkkým ‘I’.

Etymologie a význam slova

Přídavné jméno explicitní znamená ‘výslovný, jasně řečený’. Pochází z latinského slova explicitus, což je (stejně jako explicātus) příčestí trpné slovesa explicāre, které znamená vyložit, vysvětlit, rozvinout’, doslova ‘rozplétat’. Je složeno z předpony ex- (tedy ‘z’) a plicāre ‘plést’.

Synonyma a antonyma

Přídavné jméno explicitní lze nahradit následujícími českými výrazy: vyřčený, vyjádřený, znázorněným výslovný, jasný či přímý. Antonymem je výraz implicitní.

Stupňování přídavného jména

Dělení slova: ex-pli-cit-ní

Explicitní je přídavné jméno, které lze stupňovat následujícím způsobem:

stupeň tvar
  1. stupeň(pozitiv)
explicitní
  1. stupeň (komparativ)
explicitnější
  1. stupeň (superlativ)
nejexplicitnější

Použití ve větě:

Sexuálně explicitní obsah není vhodný pro děti a mladistvé, proto je značně omezován.

Explicitní, neboli deklarativní paměť je typem dlouhodobé paměti, při které dochází k vědomému ukládání a následnému vybavování vzpomínek.

Explicitní náklady jsou náklady, které každá firma musí reálně vynaložit na nákup či pronájem výrobních faktorů, a to v peněžní podobě. Jsou tedy snadno dohledatelné v účetních programech a knihách.

Petr má ten nejexplicitnější slovník ze všech lidí, které znám.

Tvoje vyjádření bylo možná až zbytečně explicitní.

Autor/ka: Bc. Klára Sladká
Internetová jazyková příručka Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky Slovník spisovného jazyka českého Akademie věd České republiky Český národní korpus Ekonomický slovník Rejzek, J.: Český etymologický slovník. str. 163, 165, 166,  Leda, 2004.
Pošli tento příspěvek svému blízkému