Sběr × zběr

Problematická dvojice, ve které chybuje spoustu lidí. Jak se dobrat ke správnému výsledku vám poradí náš článek.

V případě této dvojice je správná pouze první možnost, a to sběr. Slovo představuje činnost, která směřuje dohromady (sbírání něčeho na jedno místo). S tímto slovíčkem souvisí i samosběr. Do stejné skupiny slov patří například i smotat, schůze, sbalit a mnoho dalších. Všechny pojí stejný směr seskupování něčeho na stejné místo.

Příklad:

Sběr užitečných bylin (jako kopřiv, přesliček, pampelišek a dalších) se pořádal na jeho základní škole už od nepaměti.

Pošli tento příspěvek svému blízkému