Strhat × ztrhat

Slovo strhat je užíváno ve smyslu odstranit něco trháním, něco prudce sundat, servat. Jedná se o proces, kdy velkou silou něco sundáváme z povrchu dolů, něco ničíme apod.

Ztrhat je označení pro situaci, kdy je něco přílišnou námahou nebo silou ničeno. Často užíváno ve smyslu únavy a velkého nasazení pro člověka při práci – ztrhat se v práci. Druhým významem je něco ostře kritizovat nebo odsoudit (užíváno především v souvislosti s literární kritikou).

Příklady:

Nedávná vichřice strhla dráty elektrického vedení.

Jestli si neodpočineš, tak se tou prací ztrháš.

V dnešních novinách zcela ztrhali novou divadelní hru.

Pošli tento příspěvek svému blízkému