Flagelant × fragelant

Pojem flagelant označuje přívržence asketického náboženského hnutí, které za projev kajícnosti považuje sebemrskání.

Tito lidé se ve středověku bičovali před očima veřejnosti a snažili se ji tak pohnout k pokání před blížícím se posledním soudem světa.

Pravopis a etymologie

Slovo flagelant má původ v latinském flagellatio, tedy bičovat sebe samého.

Jedná se o slovo přejaté a počeštěné do podoby FLAGELANT (flagellatio → flagelant), což je jediný správný způsob psaní. Fragelant je chybný zápis.

Dělení slova:

fla-ge-lant

Příbuzná slova:

flagelantka, flagelantství (podstatná jména), flagelantský (přídavné jméno), flagelantsky (příslovce)

Skloňování

Flagelant patří mezi podstatná jména rodu mužského životného, která skloňujeme podle vzoru pán.

Pád Jednotné číslo Množné číslo
1. flagelant flagelanti
2. flagelanta flagelantů
3. flagelantu, flagelantovi flagelantům
4. flagelanta flagelanty
5. flagelante flagelanti
6. flagelantu, flagelantovi flagelantech
7. flagelantem flagelanty

Příkladové věty

Ulicemi táhli polonazí flagelanti a občané s boží bázní sledovali jejich tiché a soustředěné sebemrskání.

Flagelant padl na kolena přesně uprostřed náměstí, strhl si košili, vzhlédl k nebi, zaskučel, rozmáchl se a nechal svá již tak rozedraná záda s mlasknutím políbit důtkami.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
KRAUS, J. Nový akademický slovník cizích slov A–Ž. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1415-3. ŠAUR, V. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Studentské vydání. Praha: Ottovo nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7451-168-4. Internetové zdroje Internetová jazyková příručka – flagelant. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit. 30.05.2023]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=flagelant Flagellatio – překlad na Latinsky.cz. Latinský slovník online – Latinsky.cz [online]. Copyright © 2009 [cit. 30.05.2023]. Dostupné z: http://latinsky-slovnik.latinsky.cz/cesko-latinsky/flagellatio.html Flagelant – Wikipedie. [online]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Flagelant
Pošli tento příspěvek svému blízkému