Konvikt × konvykt

Konvikty jsou ústavy, které se zřizují při klášterech. Studentům poskytují byt, stravu, výchovný dozor.

Jedná se o internát (ubytovnu) pro studenty, co navštěvují klášterní školy či přípravku na budoucí studium kněžství (teologický konvikt).

Pravopis a etymologie

Slovo konvikt pochází z latinského convivere, convīctus (con- spolu, vivo žít) s významem „žít ve společenství, žít spolu“.

Slovo bylo přejato do našeho jazyka a počeštěno do podoby KONVIKT, což je jediný správný způsob psaní.

Dělení slova:

kon-vikt

Příbuzná slova:

konviktský (přídavné jméno)

Skloňování

Konvikt patří mezi podstatná jména rodu mužského neživotného , která skloňujeme podle vzoru hrad.

Pád Jednotné číslo Množné číslo
1. konvikt konvikty
2. konviktu konviktů
3. konviktu konviktům
4. konvikt konvikty
5. konvikte konvikty
6. konviktě, konviktu konviktech
7. konviktem konvikty

Příkladové věty

Nastoupil jsem do teologického konviktu, kde se budu po dobu jednoho roku připravovat na vstup do kněžského semináře.

Příští rok bude mít náš konvikt výročí svého stoletého působení.

Budova jezuitského konviktu letos projde rekonstrukcí.

Brácha chtěl být knězem, ale rozmyslel si to již během svého pobytu v konviktu, ze kterého nakonec utekl.

Některé budovy konviktů jsou krásné historické skvosty, a to nejen z období baroka.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
KRAUS, J. Nový akademický slovník cizích slov A–Ž. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1415-3. ŠAUR, V. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Studentské vydání. Praha: Ottovo nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7451-168-4. Internetové zdroje Internetová jazyková příručka – konvikt. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit. 10.05.2023]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=konvikt Konvikt – Wikipedie. [online]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Konvikt
Pošli tento příspěvek svému blízkému