Z ostra × zostra

Následující příslovce je řazeno do skupiny tzv. příslovečných spřežek.

Tato příslovečná spřežka vznikla spojením předložky „z“ a přídavného jména „ostrý“. Protože se vyskytovaly opakovaně v tomto spojení, došlo jazykovým vývojem k jejich sloučení v jedno slovo. Proto nyní píšeme vždy dohromady, tedy zostra. Zostra nese stejný význam jako příslovce ostře, nejčastěji v přeneseném významu: prudce, rázně, řízně apod.

Příklady:

Po příchodu zostra zaklepal na dveře a vyčkával.

Levotočivou zatáčku projel opravdu zostra.

Pošli tento příspěvek svému blízkému