Aneurysma × aneuryzma × aneurisma × aneurizma

Pravopis tohoto slova je velmi problematický. Ve spisovném jazyce se vyskytují obě varianty aneuryzma i aneurysma.

Dřívější pravopis uznával podobu aneurisma. Jedná se lékařský termín označující rozšíření cévy nebo srdce, jejichž stěna byla oslabena patologickými změnami. Slovo se přizpůsobilo českému systému skloňování (aneuryzmatu, aneurysmatu). Výraz pochází původně z řeckého aneurynein, které nese význam otvírat.

Příklad:

Aneurysma/aneuryzma aorty vzniká nejčastěji ukládáním tuků.

Mluvil jsem s lékařem o aneurysmatu/aneuryzmatu cévní stěny.

Pošli tento příspěvek svému blízkému