Trudnomyslnost × trudomyslnost

Správná podoba tohoto nepříliš známého slova je trudnomyslnost, protože je odvozena od trudný (těžký, chmurný, melancholický, zádumčivý).

Tvar trudomyslnost je (od trudovitý, tj. uhrovitý) je sice velmi častý, nicméně ve slovnících ho nenajdete.

Za slávu vděčí slovo především Divadlu Járy Cimrmana, právě proti trudnomyslnosti bojují ve hře Dobytí severního pólu (1985), postavy se však potýkají s trudomyslností: „Ano! Sto dní šera, mrazu a samoty. Vy si myslíte, že ta trudomyslnost je sranda, co? Copak jsme stokrát nečetli, co to s lidma dělá? Ze šestatřiceti polárních výprav zahynulo osm hladem, šest mrazem, čtyři vysílením a – sedmnáct trudomyslností! Sedmnáct!“

Podstatné jméno trudnomyslnost je rodu ženského, skloňujeme jej podle vzoru kost.

Pomůcka:

TRUDNOMYSLNOST = PODSTATNÉ JMÉNO

TRUDNOMYSLNÝ = PŘÍDAVNÉ JMÉNO

TRUDNOMYSLNĚ = PŘÍSLOVCE

TRUDNÝTRUDNĚJŠÍNEJTRUDNĚJŠÍ = STUPŇOVÁNÍ PŘÍDAVNÉHO JMÉNA

Příklady:

V základu trudnomyslnosti jsou přehnaná životní očekávání a přání.

Strašlivá trudnomyslnost na něj přicházela zničehonic a trápila ho nepřetržitě celé dny.

Když se však se svým smutkem nevyrovnáme, stane se z něj trudnomyslnost.

Pijákupadl do trudnomyslné nálady.

Už několik nocí jsem nemohl spát a stále v trudných myšlenkách jsem i tu noc ležel v posteli.

Autor/ka: Bc. Renáta Malá
CIMRMAN, Jára da, SMOLJAK, Ladislav a SVĚRÁK, Zdeněk. Dobytí severního pólu Čechem Karlem Němcem 5. dubna 1909. Vyd. 2. Praha: Paseka, 1997. 74 s. Divadlo Járy Cimrmana; 10. ISBN 80-7185-116-7.
Pošli tento příspěvek svému blízkému