Gnozeologie × knozeologie

Podstatné jméno gnozeologie označuje zkoumání lidského poznání. Jedná se o jednu ze základních filozofických disciplín.

Je možné používat obě varianty?

Přesto, že v mluveném projevu slyšíte často na začátku tohoto slova zřetelné „K’’, v psané formě to přípustné není. Slovo gnozeologie je přejaté, jeho základem je řecké slovo gnósis (tzn. poznání), píše se proto s „G“ na začátku slova.

Nenechte se tedy zmást často vyslovovaným „K“ a používejte pravopis s „G“, tedy gnozeologie. Další správnou variantou je použití „S“ místo „Z“, gnoseologie.

Etymologie a význam slova

Termín gnozeologie je přejatý z řečtiny. Kořenem slova je  γνῶσις tedy gnósis, jež znamená „poznání“.

Gnozeologie je označení pro filozofickou disciplínu, jejímž obsahem je teorie a zkoumání poznání.

Jejími základními otázkami jsou tyto:

  • Co víme?
  • Co to znamená, že něco víme?
  • Jak víme, že víme?
  • Na čem stojí naše poznání?

Synonyma slova gnozeologie

Místo termínu gnozeologie či gnoseologie, můžete použít častější označení pro tuto filozofickou disciplínu „epistemologie“, případně též „noetika“ či „teorie poznání“.

Skloňování podstatného jména gnozeologie

Dělení slova: gno-zeo-lo-gie

Slovo gnozeologie je podstatné jméno rodu ženského a jeho deklinace probíhá dle vzoru růže:

jednotné číslo množné číslo
1. pád gnozeologie gnozeologie
2. pád gnozeologie gnozeologií
3. pád gnozeologii gnozeologiím
4. pád gnozeologii gnozeologie
5. pád gnozeologie gnozeologie
6. pád gnozeologii gnozeologiích
7. pád gnozeologií gnozeologiemi

Příklady použití ve větě:

Zasvětil celý svůj dospělý život studiu gnozeologie.

Martin se hluboce zajímá o gnozeologii.

V gnozeologii jsou dva zásadní přístupy, racionalismus a empirismus.

Ve filozofii se nyní zaobíráme gnozeologií.

Autor/ka: Bc. Klára Sladká
Internetová jazyková příručka Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky Slovník spisovného jazyka českého Akademie věd České republiky Encyklopedie Britannica Rejzek, J.: Český etymologický slovník. str. 131,  Leda, 2004.
Pošli tento příspěvek svému blízkému