Dlouholeté × dlouholetté

Pro začátek je třeba připomenout, že se jedná o složené přídavné jméno.

Adjektivum se totiž skládá z příslovce dlouho + určitého tvaru podstatného jména léta (dlouholeté, dlouholetá atd.). S jednotlivými slovy se můžeme setkat i v podobě shodného přívlastku (dlouhá léta), tam však slova stojí odděleně! V případě složeného přídavného jména se jako správná připouští pouze varianta první – dlouholeté.

Zdvojení souhlásky „t“ je tudíž považováno za chybu. Výraz dlouholetý nevyjadřuje žádné metaforické významy, užíváme jej vždy jako označení pro něco, co trvá mnoho let. Stejná pravidla a zákonitosti (viz složené přídavné jméno a chybné zdvojování souhlásky) platí i u synonymních výrazů mnoholetý (správně i mnohaletý) či dlouhodobý.

Příklady:

Dlouholeté spory mezi sousedy vyřešil až soud.

Jako synonymum výrazu mnohaletý lze použít adjektivum dlouholetý.

Naše dlouholeté přátelství překonalo mnoho karambolů.

Dlouholetými partnery našeho projektu jsou i slavní zahraniční herci.

Autor/ka: Eliška Sacherová
Pošli tento příspěvek svému blízkému