Ceník × cenník

Pravopis tohoto slova je zcela nesporný, lze psát jedině ceník.

Jedná se o podstatné jméno, které bylo původně vytvořeno od přídavného jména cenný, kde se píšou dvě „n“. Při vzniku však došlo k odtržení přípony -ný a k základu (-cen-) byla připojena přípona -ík (cen+ík). Zdvojené „n“ zde tedy zaniká, pokud jej budeme psát, jedná se o pravopisnou chybu.

Při zapamatování správného pravopisu si můžeme vypomoci slovy, která vznikla podobně (deník, viník, nebo poté slova s příponou -ice místo -ík: okenice, vinice atp.) S jedním „n“ píšeme i slova příbuzná jako např. cenit, ocenit, cenina atp. Ceník je pak označení pro seznam cen výrobků či služeb.

Příklady:

Požádali jsme vedoucího pobočky, aby nám ceník nabízených služeb zaslal poštou.

Při nákupu přes internet je vždy dobré porovnat ceny nahlédnutím do ceníku.

Vyberte si z našeho ceníku pro velkoobchodní partnery.

Ceníková cena je závazná pro všechny naše obchodníky z většiny krajů ČR.

Pošli tento příspěvek svému blízkému