Brutto × bruto

Pojem brutto z pohledu obchodu a účetnictví znamená „hrubý, celkový“ (brutto hmotnost – i s obalem, brutto příjem – ten bez srážek, brutto rozpočet – jsou v něm zahrnuty příjmy i výdaje). Slangově také hrubý příjem.

Opakem brutta je netto.

Pravopis a etymologie

Český etymologický slovník nám k heslu brutto uvádí následující výklad.

Původ slova brutto nalezneme v italském brutto, s původním významem „nečistý, sprostý“. Italské brutto bylo odvozeno z latinského brūtus (těžký, hloupý).

Brutto bylo přejato do našeho jazyka ve své původní podobě. K počeštění nedošlo. Správný způsob zápisu je tedy BRUTTO. Podoba bruto s jedním -t- je chybná.

Skloňování

Přídavné jméno brutto je nesklonné.

Synonyma – brutto

Synonyma, kterými můžeme nahradit přídavné jméno brutto, jsou: hrubý, celkový, úhrnný.

Příkladové věty

Mám novou práci, ale moc jsem si nepolepšil, můj brutto příjem je teď třicet pět tisíc.

Pro následující rok jsme stanovili tento nový brutto rozpočet.

Dejme tomu, že naše slavná sekaná s lanýži má brutto 3,5 kilogramu.

Vaše zásilka sice není rozměrná, ale překročila náš brutto limit pro hmotnost.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Redaktor Josef FILIPEC. Praha: Academia, 2005. ISBN 978-80-200-1446-7. KRAUS, J. Nový akademický slovník cizích slov A–Ž. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1415-3. ŠAUR, V. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Studentské vydání. Praha: Ottovo nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7451-168-4. PALA, K. – VŠIANSKÝ, J. Slovník českých synonym. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000. ISBN 80-7106-450-5. Internetové zdroje Internetová jazyková příručka – brutto. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit. 24.07.2022]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=brutto
Pošli tento příspěvek svému blízkému