Pomněnka × poměnka

Tento výraz je tradičně zařazován jako pravopisný chyták. Vy se ale již nemusíte nechat nachytat.

Patří do skupiny slov, které se zdůvodňují podle přiřazením ke skupině „pomni“ stejně jako například zapomněl, připomněl, vzpomněl a další. V kořenech těchto slov vždy musí být mně a ne mě.

Pojmenování pomněnka vzniklo z ruského názvu „nezabudka“ (zabudnout – zapomenout), v květomluvě též darování pomněnky znamenalo „nezapomeň na mě“. Slovo je tedy i významově spjato se zmíněnou skupinou. Je tedy nutné psát vždy pomněnka. Stejně píšeme i slova příbuzná, např.: pomněnkový, pomněnkově, pomněnečka apod.

Příklady:

Pomněte pomněnku, abyste si zapamatovali, jak se některá česká slovíčka správně píší.

Na důkaz lásky jí věnoval svazek pomněnek.
Zamilovala se do jeho pomněnkově modrých očí.

Pošli tento příspěvek svému blízkému