Vymýtit × vymítit

Pokud zapátráte v paměti, jistě si vzpomenete na vyjmenovaná slova po M. Ta nám budou u této dvojice velkou pomocí.

Sloveso vymýtit je příbuzné k vyjmenovanému slovu mýtit, které používáme ve významu: kácet, zbavovat se stromů. Přidáním předpony vy- získáme sloveso ve významu: vykácet, vysekat. Výsledkem je poté mýtina (vykácené místo v lese).

V přeneseném významu se sloveso také používá ve významu: vyhubit, zbavit se něčeho, vyhladit (vymýtit nemoc, korupci, šikanu, zlo apod.). Námi nabízené druhé sloveso neexistuje a český pravopis jej nezná. Známe ale slova podobná, která nás mohou někdy poněkud mást.

Český pravopis uznává podobu: vymítat (koštětem vymetat nepořádek). V přeneseném významu se setkáváme se spojením: vymítat ďábla. V těchto případech neexistuje žádná spojitost s kácením lesů, proto píšeme „i“.

Příklad:

Musím vymýtit celý náš pozemek ještě než ho prodáme našemu sousedovi.

Myslivci se rozhodli vymýtit část lesa, která byla zničena kůrovcem.

Před stavbou domu bude nutné pozemek vymýtit a obehnat plotem.

Lékařům se podařilo nadobro vymýtit plané neštovice a černý kašel.

Pošli tento příspěvek svému blízkému