Ambivalence × ambyvalence

Chápání něčeho, které není jednoznačné a je v něm patrná jistá dvojakost, protiklady a určitý vnitřní rozpor, označujeme jako ambivalenci.

Pojmem ambivalence taktéž označujeme stav, kdy k určité osobě chováme protichůdné citové postoje (sympatii a zároveň antipatii), jde o rozpolcenost v našich postojích i rozhodování.

Pravopis a etymologie

Český etymologický slovník nám ke slovu ambivalentní (ambivalence) podává následující výklad.

Slovo ambivalentní vytvořil švýcarský psychiatr E. Beuler, a to spojením ambi- (kolem, z obou stran) a valēns (mocný platný). Jedná se o slovo přejaté a počeštěné. Nejedná se o vyjmenované slovo, kam řadíme jen slova domácí a zdomácnělá. Po písmenu b se tak v tomto případě píše vždy měkké i. Správný zápis je pouze v podobě AMBIVALENCE.

Dělení slova:

am-bi-va-len-ce

Příbuzná slova:

ambivalentnost (podstatné jméno), ambivalentní (přídavné jméno)

Synonyma

Synonyma, kterými můžeme nahradit slovo ambivalence, jsou: dvojznačnost, víceznačnost, dvojakost.

Skloňování

Ambivalence patří mezi podstatná jména rodu ženského, která skloňujeme podle vzoru růže.

Pád Jednotné číslo Množné číslo
1. ambivalence ambivalence
2. ambivalence ambivalencí
3. ambivalenci ambivalencím
4. ambivalenci ambivalence
5. ambivalence ambivalence
6. ambivalenci ambivalencích
7. ambivalencí ambivalencemi

Příkladové věty

Jako příklad můžeme uvést časté vztahy mezi dcerou a matkou, kdy dospívající dívka svou matku miluje, ale současně nenávidí; tohle je ambivalence.

Také v oblasti umění je patrná ambivalence, kdy při pohledu na určitý obraz můžeme nalézt krásu v ošklivosti.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
Internetové zdroje: Internetová jazyková příručka – ambivalence. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit. 24.02.2023]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=ambivalence
REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Redaktor Josef FILIPEC. Praha: Academia, 2005. ISBN 978-80-200-1446-7. ŠAUR, V. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Studentské vydání. Praha: Ottovo nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7451-168-4. PALA, K. – VŠIANSKÝ, J. Slovník českých synonym. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000. ISBN 80-7106-450-5.
Pošli tento příspěvek svému blízkému