Vzpomněl × vzpoměl

Sloveso, které patří do velmi problematické skupiny slov, a proto je v nejrůznějších diktátech a testech často užíváno jako chyták. Ačkoli se to některým studentům nemusí zcela zamlouvat, nejlépe si správný způsob psaní tohoto slova osvojí, pokud se jej naučí zpaměti.

Sloveso vzpomněl náleží k výrazům, které obsahují skupinu hlásek mně. Pisatelé si často nejsou jisti správným pravopisem tohoto typu slov, a proto zaměňují hlásky mně za 
(a obráceně). Stejně tak tomu bývá i u hláskových skupin bě/bje a vě/vje. Ve slovech s dvojicí hlásek se již chybuje o něco méně, neboť je píšeme pouze následujícím způsobem – zpěv, pěnice, pěstovat atp.

Proč píšeme vzpomněl s mně?

Pravopisně správně je v případě námi rozebíraného výrazu pouze podoba vzpomněl. K vysvětlení tohoto jevu nám pomůže jednoduché pravidlo – pokud se v jiném tvaru užitého slova či slově odvozeném objevuje hláska n/ň, považuje se za správnou pravopisnou variantu podoba slova se skupinou hlásek mně. V ostatních případech píšeme ve slovech pouze mě (měsíc, měřidlo, měch apod.).

U slovesa vzpomněl vidíme hlásku n hned v několika tvarech a odvozených výrazech – např.: 1. os. č. j. = vzpomenu; odvozené podstatné jméno = vzpomenutí ad. Dalšími výrazy,
které jsou při hodinách českého jazyka vyučovány společně se slovesem vzpomněl,
 jsou slova připomněl, zapomněl, pomněnka, domněnka. K zapamatování jejich správného pravopisu nám opět postačí výše zmíněné pravidlo o souhlásce n/ň (domněnka – domnívat se).

Příklady:

Na správné řešení příkladu jsem si vzpomněl až doma po testu.
Vzpomněla si na krásnou rodnou krajinu.
O letošních prázdninách jsem si několikrát vzpomněla na své spolužáky z umělecké školy.
Na smluvenou pracovní schůzku jsem si bohužel vzpomněl až o dvě hodiny později.
Pokud byste si ještě na něco vzpomněl, dejte nám prosím okamžitě vědět.
Kdybys mi to včera nepřipomněl, nejspíš bych si na Klářiny narozeniny vůbec nevzpomněl.

Pošli tento příspěvek svému blízkému