Vzpomněl × vzpoměl

Sloveso vzpomněl patří do velmi problematické skupiny slov, proto je často užíváno jako chyták. Je tedy nejlepší si psaní tohoto slova zapamatovat.

Pravopisně správně je pouze podoba vzpomněl; v kořeni slova je přítomna ustálená skupina -mně-, stejně jako ve slovech příbuzných: připomněl, zapomněl, pomněnka apod.

Příklad:

Na správné řešení příkladu jsem si vzpomněl až doma po testu.

Vzpomněla si na krásnou rodnou krajinu.

Pošli tento příspěvek svému blízkému