Opomíjený × opomínaný

Opomíjený, nebo opomínaný? Podle korpusu existují obě slova, avšak jedno má nad druhým značně navrch. Věděli byste, které z těch dvou použít a zbytečně neriskovat?

Pravopis a etymologie

Původ slova opomíjený můžeme spojit se slovem minout (minulý, minulost, prominout, pominout, pominutý ad.). Minout má kořeny ve slovanských jazycích – rusky minúť, srbsky/chorvatsky mínuti, staroslověnsky minǫti.

Praslovanské minǫti bylo odvozeno pomocí slovotvorné přípony nǫ- od ie. Mei- s významem jít, procházet, od něho je odvozen také středowalský mynet (chodit). Latina má své meāre (chodit) s rozšířením na migrāre (migrace, migrovat).

Ačkoliv slovo opomínaný nelze najít ani v Internetové jazykové příručce Ústavu pro jazyk český, jeho existenci dokládá korpus. Výskyt tvaru opomínaný je však natolik nízký, že bychom doporučili užít raději slova opomíjený téhož významu.

Skloňování

Opomíjený je přídavné jméno, které se skloňuje podle tvrdého vzoru mladý.

VZOR MLADÝ (tvrdý)
Jednotné číslo
Pád Rod mužský Rod ženský Rod střední
  Životný Neživotný    
1. opomíjený opomíjený opomíjená opomíjené
2. opomíjeného opomíjeného opomíjené opomíjeného
3. opomíjenému opomíjenému opomíjené opomíjenému
4. opomíjeného opomíjený opomíjenou opomíjené
5. opomíjený opomíjený opomíjená opomíjené
6. opomíjeném opomíjeném opomíjené opomíjeném
7. opomíjeným opomíjeným opomíjenou opomíjeným
VZOR MLADÝ (tvrdý)
Množné číslo
Pád Rod mužský Rod ženský Rod střední
  Životný Neživotný    
1. opomíjení opomíjené opomíjené opomíjená
2. opomíjených opomíjených opomíjených opomíjených
3. opomíjeným opomíjeným opomíjeným opomíjeným
4. opomíjené opomíjené opomíjené opomíjená
5. opomíjení opomíjené opomíjené opomíjená
6. opomíjených opomíjených opomíjených opomíjených
7. opomíjenými opomíjenými opomíjenými opomíjenými

Synonyma

Synonyma ke slovu opomíjený jsou: nepovšimnutý, nedbalý čeho, přecházený, pomíjený, přehlédnutý, přehlížený, vynechaný, …

Příkladové věty

Lidé často rádi opomíjejí fakt, že na každou svini se vaří voda a že je jednou karma dostihne.

Nechápu, proč je zrovna tento předpis tolik opomíjený.

„Byl to opomíjený zákon, který však byl už dlouhé roky v platnosti.“

Naši zemi turisté často opomíjeli a raději se jezdili rekreovat do přímořských oblastí.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Redaktor Josef FILIPEC. Praha: Academia, 2005. ISBN 978-80-200-1446-7. ŠAUR, V. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Studentské vydání. Praha: Ottovo nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7451-168-4. PALA, K. – VŠIANSKÝ, J. Slovník českých synonym. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000. ISBN 80-7106-450-5.
Pošli tento příspěvek svému blízkému