Glóbus × globus

Toto slovo vyjadřuje zmenšené, nejčastěji kulovité, znázornění určitého vesmírného tělesa. Nemusí se tedy nutně jednat o planetu Zemi, i když je to nejčastější model, se kterým se můžeme setkat. Existují také modely měsíční, hvězdné či zmenšeniny Marsu.

Vznik tohoto slova je vcelku jasný. Jedná se o latinský výraz „globus“, což v českém jazyce znamená koule. U nás však došlo k prodloužení první samohlásky jak ve výslovnosti, tak i v psané podobě. To znamená, že jediná správná varianta v češtině je glóbus. V několika pádech se vyskytují dublety, tedy dvojí možnost skloňování. Například ve druhém pádě můžeme použít glóbusů i glóbů.

Příklady:

Na tomto glóbusu/glóbu mi ukaž Nový Zéland.
Vždycky jsem si to svého pokoje přál glóbus.
Glóby/Glóbusy jsou na rozdíl od map kulaté.

Pošli tento příspěvek svému blízkému