Proměnná × proměná

Spisovný český jazyk připouští v tomto případě pouze výraz proměnná. Proměnná je přídavné jméno vzniklé od slovesa proměnit se (učinit jiným, změnit).

Základ slovesa je proměn (můžeme si říci slova odvozená, např. proměna), aby mohlo vzniknout přídavné jméno je k základu přidána přípona –ný (proměn + ný). Dojde tak ze zdvojení písmene „n“ (základ slova končí na „n“ a je připojena přípona –ný), stejně jako v jiných podobných případech, například: slina – slinný, výkon – výkonný, stehno – stehenní apod.

Přídavné jméno proměnný/proměnná je používáno především v matematice ve spojení: proměnná veličina, v současné době se však dostává i do jiných oborů. Pozor na záměnu s podstatným jménem proměna, které je psáno pouze s jedním „n“.

Příklady:

Od ledna začínáme v matematice počítat příklady se dvěma proměnnými.

Stále mi dělá problém vyjádřit proměnnou veličinu ze vzorce.

Pošli tento příspěvek svému blízkému