Mimikry × mimykri

Tento odborný výraz pochází z řeckého mimesis (napodobení), výraz je známý i v angličtině a to jako: mimicry. 

Z nabízené dvojice je správná pouze varianta mimikry. Pravopis je zdůvodnitelný původem slova.

Výraz je v současnosti součástí českého jazykového systému, zachoval si ale svou původní podobu (proto „i“ uprostřed slova). Koncové „y“ je opět dáno tendencí se přizpůsobit českému systému (po tvrdé souhlásce následuje „y“). Mimikry jsou odborné označení pro jev, při kterém někteří živočichové (rostliny) napodobují jiný nebezpečný druh nebo předmět, slouží jako ochrana před nepřítelem.

Poprvé výraz mimikry použili William Kirby a William Spence v díle  Introduction to Entomology.

Příklad:

Mimikry jsou v pavoučím životě zcela běžná záležitost.

I v říši rostlin se setkáme s mimikry.

Pošli tento příspěvek svému blízkému