Stalagmit × stalaktit × stalagnát

Krasový útvar (krápník) vznikající na dně jeskyně a rostoucí směrem nahoru. Pochází z řeckého slova stalagma, které znamená kapat nebo kapka. Odborný termín z oboru speleologie, jeskyňářství.

Význam a související pojmy

Cizí slovo vzniklé z řečtiny, znamená skalní útvar, krápník, krasový útvar vznikající na dně jeskyně. Souvisí se stalaktitem, útvarem, který roste ze stropu jeskyně, skály nebo mostu. Pokud se stalagmit a stalaktit spojí, vzniká stalagnát, krápníkový sloup.

Základní pojmy

  • Stalagmit
  • Stalaktit
  • Stalagnát

Etymologie

Stalagmit pochází z řeckého stalagma – kapka, kapat. Související stalaktit pochází z řeckého stalaktos, to, co kape.

Ukotvení v jazykovém systému, tvarosloví (morfologie)

Podstatné jméno, rod mužský, neživotný, vzor hrad (substantivum, maskulinum, inanimatum)

Pád Jednotné číslo (singulár)

Množné číslo (plurál)

1. pád (nominativ)  stalagmit stalagmity
2 pád (genitiv)  stalagmitu stalagmitů
3. pád (dativ)  stalagmitu stalagmitům
4. pád (akuzativ) stalagmit stalagmity
5. pád (vokativ) stalagmite stalagmity
6. pád (lokál)  stalagmitu  stalagmitech
7. pád (instrumentál)  stalagmitem  stalagmity

Shrnutí

Slovo stalagmit znamená krápník, krasový útvar vyrůstající ze dna jeskyně. Pochází z řeckého stalagma s významem kapat nebo kapka.  Je to odborný termín z oboru jeskyňářství. Ve slovním spojení se používá stalagmitový les, stalagmitový sloup.

Příklady

Slovo a jeho spojení

Stalagmit
Pole stalagmitů
Stalagmitový lesík
Stalagmitový sloup

Stalagmit ve větách

Spojením stalaktitu a stalagmitu vzniká stalagnát.
Krápníky vytvořily v jeskyni stalagmitový les.
Stalagmity jsou krasové útvary vyrůstající ze dna jeskyně směrem vzhůru.

Autor/ka: Mgr. Monika Milarová
Pošli tento příspěvek svému blízkému