Aglomerace × aklomerace

Pojmem aglomerace odborně označujeme seskupení, shlukování či nahromadění.

Aglomerací rozumíme například místo s vysokou hustotou osídlení (městská aglomerace). Pojem aglomerace je znám také z oblasti hutního průmyslu; jedná se o spékání prachových a drobnozrnných rud za působení vysokých teplot.

Pravopis a etymologie

Český etymologický slovník nám k heslu aglomerace podává následující výklad.

Kořeny slova aglomerace nalezneme v latinském agglomerātiō od agglomerāre (tlačit směrem k sobě). Jedná se o složeninu ad- (z latiny; k, při) a glomerāre (motat do klubka) od glomus (klubko).

Slovo bylo přejato do našeho jazyka a počeštěno do podoby aglomerace. Z výše uvedeného (původní latinské slovo agglomerātiō) je zřejmé, proč je varianta „aklomerace“ chybná. Jediný správný způsob zápisu je AGLOMERACE.

Dělení slova:

ag-lo-me-ra-ce

Příbuzná slova:

aglomerační (přídavné jméno).

Synonyma

Synonyma, kterými můžeme nahradit slovo aglomerace, jsou: seskupení, shluk či husté osídlení.

Skloňování

Aglomerace patří mezi podstatná jména rodu ženského, která skloňujeme podle vzoru růže.

Pád Jednotné číslo Množné číslo
1. aglomerace aglomerace
2. aglomerace aglomerací
3. aglomeraci aglomeracím
4. aglomeraci aglomerace
5. aglomerace aglomerace
6. aglomeraci aglomeracích
7. aglomerací aglomeracemi

Příkladové věty

Z hlediska znečištění ovzduší je velký rozdíl mezi malými vesničkami uprostřed přírody a velkými průmyslovými aglomeracemi.

V městských aglomeracích nejsou výjimkou každodenní dopravní zácpy, a to i mimo dopravní špičku, obzvlášť poznat to je v létě, kdy se s oblibou opravují silnice.

Takřka 40 % z celkového počtu obyvatel státu New York tvoří husté osídlení samotné městské aglomerace New York.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Redaktor Josef FILIPEC. Praha: Academia, 2005. ISBN 978-80-200-1446-7. KRAUS, J. Nový akademický slovník cizích slov A–Ž. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1415-3. ŠAUR, V. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Studentské vydání. Praha: Ottovo nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7451-168-4. PALA, K. – VŠIANSKÝ, J. Slovník českých synonym. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000. ISBN 80-7106-450-5. Internetové zdroje Internetová jazyková příručka – aglomerace. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit. 15.08.2022]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=aglomerace
Pošli tento příspěvek svému blízkému