Sympozium × symposium

V tomto případě je možné napsat obě varianty slova, obě budou stejně pravopisně správně – tedy sympozium i symposium. Původní podoba slova je s „s“ – slovo vychází z řeckého sympósion, latinského symposium či též anglického symposium atp.

Pokud chceme zachovat původní pravopis, je to možné. Spisovná čeština se však v současnosti více přiklání k variantě počeštěné, a to s úpravou počátečního „s“ na „z“ – tedy sympozium.

Se stejnou tendencí se můžeme setkat i u dalších slov (např. impuls x impulz, kurs x kurz, muzeum x museum atp.). Tvary skloňujeme zcela běžně podle vzoru středního rodu, tj. město. Obě tato podstatná jména je možno též nahradit podobami se zakončením na -on a to: sympozion i symposion; ty jsou však v dnešním jazyce poměrně řídké.

Všechny zmíněné tvary označují stejnou skutečnost a to vědeckou konferenci (často mezinárodní) či poradu vědců určenou k prodiskutování a řešení nějakého problému. Stejný název též nese jedno z děl proslulého řeckého filosofa Platóna, které zřejmě dalo slovu dnešní význam (hostina s odbornými debatami).

Příklady:

V lednu příštího roku se uskuteční mezinárodní sympozium / symposium o možnostech léčby leukémie.

Symposion je jeden dialogů řeckého filosofa Platóna.

Pošli tento příspěvek svému blízkému