Konsolidace × konzolidace

Tento pojem je znám především z oblasti ekonomiky, tam to znamená sjednocení různých závazků (např. dluhů) v jeden. Setkat se s ním však můžeme například i v geologii, kde to znamená postupné zmenšování objemu zemin působením zvýšeného tlaku.

Ať už se setkáme s tímto slůvkem v jakékoliv oblasti, důležité je si zapamatovat, že ho píšeme vždy stejně – tedy konsolidace. Varianta se z je nesprávná, tudíž ji nepoužívejme.

Slovo se v češtině začalo objevovat až ve 20. století, převzali jsme ho z latiny (con = dohromady a solidus = pevný).  V překladu toto slovo znamená upevnění, ustálení, urovnání. Podstatné jméno konsolidace je rodu ženského, skloňujeme jej podle vzoru růže.

Příklady:

Česká republika tak bude nucena pokračovat ve fiskální konsolidaci.

Tehdy byl čas na konsolidaci hospodářství a následné reformy.

Pošli tento příspěvek svému blízkému