Rezignace × resignace

Slovník spisovné češtiny připouští pouze možnost rezignace, resignace je tedy zřejmě výrazem zastaralým.

Slovo resignace by se dalo použít v případě, že nějaký dokument byl „znovu podepsán“ neboli resignován.

Pošli tento příspěvek svému blízkému