Dopodrobna × do podrobna

Tento výraz je řazen k tzv. spřežkám, což je spojení předložky s dalším slovním druhem v jedno slovo.

V naprosté většině případů se jedná o výrazy, které se opakovaně vyskytovaly ve své blízkosti jako ustálený slovní obrat. To stejné se postupem času a především vývojem jazyka stalo i s těmito původně samostatnými slovy. Dříve samostatná předložka a přídavné jméno se spojily v jeden výraz, proto nyní píšeme pouze a jenom dopodrobna, psáno dohromady. Slovo je nyní považováno za příslovce, které se používá ve významu podrobně, detailně apod.

Příklady:

Probereme si to ještě jednou a raději pořádně dopodrobna.

Při policejním výslechu jsme museli dopodrobna popsat celou dopravní nehodu.

Pošli tento příspěvek svému blízkému