Mýt × mít

Tato dvojice se na první pohled může zdát velmi problematická a učitele ji velmi často zařazují do diktátů nebo pravopisných cvičení. A moc dobře vědí proč – je to chyták, na který se nachytá hodně žáků.

Je nutné se naučit tvary rozlišovat a umět je použít ve správném smyslu, protože existuje podoba mýt i mít. V obou případech se jedná o slovesa.

Sloveso mýt je součástí vyjmenovaných slov po M, a proto vždy píšeme „y“. Jedná se o sloveso označující proces čistění vodou či saponátem (mýt podlahu, nádobí, auto apod.). S „y“ musíme napsat i slova příbuzná, např.: mycí, mytí, myčka, umyvadlo, mydlina, mýdlo apod.

Druhé nabízené sloveso mít se užívá ve významu něco vlastnit (mít peníze, mít nový počítač atd.) či v různých přenesených významech (mít něco někomu za zlé, mít někoho za blázna atp.). Toto slovo není vyjmenované ani příbuzné, a proto píšeme vždy „i“.

Příklady:

Měl by ses mýt čistou vodou každý den.

Kolik přátel může člověk za svůj život mít a milovat?

Vždycky jsem toužil mít silnou silniční motorku.

Pošli tento příspěvek svému blízkému