Jazýček × jazíček

Pravopis tohoto slova je jednoznačný, lze napsat pouze jazýček s „y“. Jazýček je zdrobnělý tvar od podstatného jména jazyk. Jazyk je součástí vyjmenovaných slov po písmenu „z“, proto jej píšeme s „y“ stejně jako slova příbuzná či odvozená.

O pravopise zde tedy není důvod pochybovat a je nutné si slovo zapamatovat. Podstatné jméno jazyk má několik různých významů. Označuje pohyblivý orgán v dutině ústní, soustavu vyjadřovacích prostředků/řeč (mateřský jazyk) či něco co se svým úzkým dlouhým tvarem podobá zmíněnému orgánu (jazyk u boty, jazyky ohně, sněhové jazyky).

Zdrobnělina jazýček se užívá též pro pojmenování ukazatele, který se kývá kolem osy (jazýček vah).

Příklady:

Ten Aleš má ale mlsný jazýček.

Jazýček váhy se nebezpečně nachýlil ke hranici 100 kilogramů.

Každý rok k svátku dostávám od babičky balení kočičích jazýčků.

Pošli tento příspěvek svému blízkému