Než × neš

Mluvíme o podřadicí spojce, knižní forma je nežli, jejíž výskyt je však řídký. Zápis nám obvykle nedělá problém, pojďme se ale raději podívat na to, jak ji pravopisně správně napíšeme.

Při výslovnosti této spojky slyšíme „š“, nicméně zapsat musí správně se „ž“ – tedy než. Pomůckou nám může být již zmíněná knižní forma nežli. Při výslovnosti určitě neuslyšíte uprostřed „š“, protože by to zcela změnilo význam.

Slovník současné češtiny nabízí několik využití této spojky:

  1. (po 2. stupni nebo výrazech znamenajících větší míru, odlišnost nebo přednost) připojuje větné členy nebo věty vyjadřující srovnávané osoby, věci nebo děje
  2. (po záporu nebo po větě záporného smyslu) připojuje větné členy nebo věty vyjadřující to, čeho se popření netýká
  3. uvádí závislou větu, jejíž děj nastal nebo nastane později než děj věty řídící
  4. uvádí závislou větu, která vyjadřuje, jak dlouho potrvá děj věty řídící
  5. než aby vyjadřuje účinek

Příklady:

Lepší něco než nic.
Nestihnu to dřív než za hodinu.
Než přijela sanitka, byl mrtev.
Míchej mlékem, než začne vařit.
Je příliš skromný, než aby se nosil jako páv.

Autor/ka: Bc. Renáta Malá
Akademický slovník současné češtiny
Pošli tento příspěvek svému blízkému