Průmět × průnět

Slovo průmět spadá do oblasti geometrie a znamená obraz útvaru, který získáme při promítání na rovinu. Jde tedy o promítání a projekci. Wikipedie nabízí mnohem jednodušší vysvětlení pojmu průmět – podle nich je průmět, řečeno laicky, promítnutí 3D projekce v podobě 2D.

Pravopis

Internetová jazyková příručka Ústavu pro jazyk český nám říká, že v tzv. neodvozených slovech (značkových) a ve slovech, která jsou z těchto slov utvořená, píšeme „mě“, proto napíšeme průmět.

Slovo průnět neznamená nic.

Skloňování

Průmět je podstatné jméno rodu mužského neživotného, které skloňujeme podle vzoru hrad.

Pád Číslo jednotné Číslo množné
1. průmět průměty
2. průmětu průmětů
3. průmětu průmětům
4. průmět průměty
5. průměte průměty
6. průmětu průmětech
7. průmětem průměty

Příkladové věty

Obrazem útvaru neboli průmětem může být kterékoli těleso.

Zadání znělo jasně: sestrojte průměty obdélníku ABCD ležícího v rovině α, který udává úhlopříčka AC.

Zapamatujte si, že přímka je průmětem roviny, která je kolmá k průmětně.

Probírali jsme Mongeovo promítání a ze všech těch průmětů, přímek, bodů a zobrazení mi šla hlava kolem.

Nezapomeňme, že elipsa je pravoúhlým průmětem kružnice.

Z průmětu nelze stanovit přesné rozměry daného tvaru, proto je třeba mít vždy připravené i doplňující údaje.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Redaktor Josef FILIPEC. Praha: Academia, 2005. ISBN 978-80-200-1446-7. ŠAUR, V. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Studentské vydání. Praha: Ottovo nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7451-168-4. Průmět – Wikipedie. [online]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C5%AFm%C4%9Bt Internetová jazyková příručka [online]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=pr%C5%AFm%C4%9Bt#bref1
Pošli tento příspěvek svému blízkému