Ironie × ironije

Ironie je slovo cizího původu pocházející z řeckého slova eironeia, což vysvětluje nejenom psaní „i“ po písmenu „n“, ale i to, že není třeba vkládat „j“.

To sice usnadní výslovnost, ale v tomto ohledu si výraz zachoval svůj původní pravopis (stejně tak se „j“ nevkládá u dalších slov cizího původu zakončených na -ie např. homonymie, filosofie, astronomie apod.). Ironie je pojmenování pro posměšné užití slov, která vyjadřují opak toho, co jsme mínili. Obecně se tak označuje i jakýkoliv výsměch, posměch.

Příklady:

Mohl by sis odpustit tu kousavou ironii ve svém hlase?

Nesnáším tenhle tvůj ironický úsměv.

To, že jsme se potkali právě tady, je snad ironie života.

Pošli tento příspěvek svému blízkému