Komodita × komodyta

Pojmem komodita označujeme druh zboží či výrobky určitého oboru, které jsou navzájem zastupitelné.

Pravopis a etymologie

Český etymologický slovník nám ke slovu komodita podává následující výklad.

Slovo komodita pochází z latinského commodus (přiměřený, náležitý, pohodlný). Jedná se o složeninu předpony com- (kom-) a modus (míra, způsob). Z latiny bylo slovo přejato do anglického jazyka – commodity (to, co je užitečné, náležité), odkud pak bylo přejato do našeho jazyka a počeštěno (částečně podle výslovnosti, avšak se zachováním původního zápisu, kdy po d následuje měkké i).

Dělení slova

ko-mo-di-ta

Synonyma

Synonyma, kterými můžeme nahradit slovo komodita, jsou: zboží, výrobky, zbožová položka.

Pozor! Nepleťte si slovo komodita se slovem komoda. Komoda je nízká skříňka s velkými zásuvkami (prádelník).

Skloňování

Komodita patří mezi podstatná jména rodu ženského, která skloňujeme podle vzoru žena.

Pád Jednotné číslo Množné číslo
1. komodita komodity
2. komodity komodit
3. komoditě komoditám
4. komoditu komodity
5. komodito komodity
6. komoditě komoditách
7. komoditou komoditami

Příkladové věty

V souvislosti s růstem cen za energie se zdražily i zemědělské komodity.

U investorů jsme zaznamenali neobvykle rostoucí zájem o komodity.

Zlato nebo stříbro patří mezi tak zvané tvrdé komodity.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Redaktor Josef FILIPEC. Praha: Academia, 2005. ISBN 978-80-200-1446-7. KRAUS, J. Nový akademický slovník cizích slov A–Ž. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1415-3. PALA, K. – VŠIANSKÝ, J. Slovník českých synonym. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000. ISBN 80-7106-450-5. Internetové zdroje Internetová jazyková příručka – komodita. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit. 31.08.2022]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=komodita
Pošli tento příspěvek svému blízkému