Sezónní × sezóní

V tomto případě je jednoznačně nutné psát v uvedeném přídavném jménu dvě „n“, tedy správná je pouze varianta sezónní.

Základem slova je podstatné jméno sezóna, které označuje určité konkrétní období. Při vzniku přídavného jména se ze základu odtrhne koncovka -a, místo ní je připojena přípona -ný, dojde tak tedy ke zdvojení písmene „n“ (sezón + ní). Tento pravopis je nutné respektovat a dodržovat, podobné je to i u jiných přídavných jmen zakončených na -ný, jejichž základ končí „n“ (např. vinný, slunný, cenný, stehenní, výkonný atp.)

Příklady:

V supermarketu mají plné ruce práce s vykládáním sezónního zboží.

Firmy v létě navíc přijímají sezónní pracovníky, aby stihly všechnu zadanou práci.

Pošli tento příspěvek svému blízkému