Rozsednout × rosednout

Slovo „rozsednout“ vzniklo spojením předložky „roz-“ a slovesa „sednout“.

To je nutné dodržovat i při psaní, přestože ve výslovnosti ze ono „z“ ztrácí.

Příklad:

„Netuším jak, ale opravdu se mu podařilo rozsednout 3 zahradní židle!“

Pošli tento příspěvek svému blízkému