Navečer × na večer

Z námi nabízené dvojice je pravopisně správná pouze jedna podoba slova – navečer; psáno dohromady.

Jedná se původně o příslovečnou spřežku, tedy spojení příslovce a předložky v případě, že se používají často vedle sebe a ve stejném tvaru, např. najindy, odnaproti apod.

V současnosti je výraz hodnocen jako jedno slovo, jako běžné příslovce, které se užívá pro označení části dne (období pozdního odpoledne před večerem – podvečer).

Samozřejmě je možné napsat výraz i odděleně, ale pouze v případě, že se jedná o podstatné jméno večer a předložku na (neoznačuje období dne), např. Nikdy nezapomenu na večer, kdy jsem tě poznala.

Příklady:

Můžeme se u vás zastavit zítra navečer?

Navečer bylo možné vidět na nebi spoustu červánků.

Uděláme to navečer.

Pošli tento příspěvek svému blízkému